Competence

We provide state-of-art brand solutions and products that meet the requirements of the end-users

COMPREHENSIVE ECOSYSTEM

Nhà máy hiện đại

Trung tâm R&D

Trung tâm kiểm nghiệm

Chuyên gia tư vấn chiến lược

VIMAC Marketing Agency

Hỗ trợ pháp lý

VIMAC FACTORY

Vốn đầu tư

$4,200,000

Diện tích

4000 m2

Ứng dụng chuyển giao
Công nghệ độc quyền từ

Vimaccos US

Đạt chứng nhận

CGMP ASEAN

Đạt chứng nhận

ISO 22716

Đạt chứng nhận

FDA Hoa Kỳ

View more

R&D CENTER

1st period investment: $1,200,000

A part of global R&D chain

Provide customized exclusive formulas

Distribute the effective
and safe products

International experts

Vốn đầu tư GD1: $1,200,000

Tham gia chuỗi R&D toàn cầu

Cung cấp công thức độc quyền theo yêu cầu

Đưa ra thị trường sản phẩm an toàn
và đúng công dụng

Đội ngũ chuyên gia quốc tế

View more

Testing center

GLP / ISO 17025 certification
Qualified testing technicians

  • Phòng thí nghiệm được đầu tư theo tiêu chuẩn GLP.
  • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
  • Đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên sâu.
  • Phòng thí nghiệm đã xây dựng những quy trình (SOP), tiêu chuẩn kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, bảo bì dựa trên các tài liệu đã được công nhận.
  • Đảm bảo các kết quả kiểm tra trung thực, có độ tin cậy cao.

View more

OUR EXPERTS

Team of

CREATIVITY

Vimac Consulting Team

STRATEGY

Vimac Consulting Team

MEDIA

Team of

PRODUCTION

Vimac Consulting Team

PRODUCTION

see more

Vimac Agency

Professional experience in marketing for large cosmetic brands

Provide comprehensive and professional marketing solutions

Direct the brands into a longterm and sustainable orientation

View more

LEGISLATION

Legal consulting

View more